Sociaal ondernemen

​Duurzaam ondernemen

Wanneer twee ondernemers met een klik elkaar ontmoeten en het gesprek aangaan ontstaat er vaak iets heel moois. Zo ook wanneer imker Kees Verrips en financieel expert Egbert Hendriks elkaar ontmoeten in gesprek. Kees is gek op de natuur en gefascineerd door bijen. Egbert Hendriks richtte 15 jaar geleden de stichting Sampath op voor ontwikkelingssamenwerking in Sri Lanka. Een mooi gesprek volgt over hun gedeelde passies:  de natuur, de mensen, de wereld en natuurlijk de bijen.  Hoe kunnen de missies van deze beide organisaties elkaar versterken? 

imker Kees Verrips

Duurzaam ondernemen: kansen voor mensen

Sampath Foundation is een stichting die zich inzet voor een betere toekomst voor de mensen in Sri Lanka. Op dit eiland in de Indische Oceaan ten Zuidoosten van India wonen veel arme boeren die maar amper in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het tropische klimaat met twee moessonperiodes, de wilde dieren en veelal droge grond maken dit moeilijk. De boeren aldaar willen graag meer verdienen, en ook jongeren zijn op zoek naar werk en kansen op een beter leven. Die kansen ziet Egbert Hendriks onder andere in imkeren: ‘Een imker kan met een goede opbrengst zijn inkomen bijna verdubbelen. Maar om dat voor elkaar te krijgen moeten er wel een paar drempels genomen worden. Hij (of zij) moet bijvoorbeeld zijn angst voor bijen overwinnen, en voldoende kennis verzamelen om succesvol te imkeren. Én er is natuurlijk een investering nodig.’

imker Sri Lanka

Toekomstbestendig ondernemen

Bij Imkerij de Werkbij is het enthousiasme voor bijenhouden volop aanwezig. En dat niet alleen, de Werkbij is een sociale onderneming waar mensen die vaak aan de kant staan toch werk kunnen vinden. Ook als iemand extra tijd nodig heeft voor ontwikkeling, opleiding en groei zoals ook de imkers in Sri Lanka. Hier vinden Sampath en de Werkbij elkaar: ‘Mensen ontwikkelen en kansen bieden, door met bijen en honing te werken, dat past zo goed bij ons,’ vertelt Kees Verrips. ‘Het goed zorgen voor bijen, voor de natuur en voor mensen, dat is het hart van ons bedrijf. Dat vinden we echt toekomstbestendig ondernemen, en ik zie dat Egbert zo’n beweging in Sri Lanka op gang brengt.’

 Meer over sociaal ondernemen

Trainen en kennis delen

Wanneer een imker in Sri Lanka op traditionele wijze produceert, kan deze gemiddeld zo’n 4-5 kilo honing oogsten. Na de training van Sampath Foundation is dat al zo’n 4-10 kilo! Het doel is om dit met de jaren flink te verhogen door nog slimmer te gaan werken, meer kennis te delen en meer bijenvolken te houden. ‘Door corona hadden veel boeren amper inkomen meer,’ geeft Egbert Hendriks aan. ‘Wij willen boeren opleiden om te gaan imkeren. Er is ook veel vraag naar honing, op de lokale markt bijvoorbeeld dus de mogelijkheden zijn er zeer zeker. We gaan nu 500 boeren opleiden, en we hopen dat vooral veel vrouwen meedoen.’

de imker van de toekomst

Honingbij en het klimaat

Is het je wel eens opgevallen dat Nederlandse honingbijen 's winters niet vliegen? Ze vliegen weer vanaf ongeveer februari, op de warme momenten van de dag, meestal aan het begin van de middag. De honingbijen fourageren dan bij de wilgen en de krokussen die in bloei staan. Ook de paardenbloemen zijn vaak vroeg, in april, en heel belangrijk voor de bijen. In de loop van het jaar gaan veel meer bloemen bloeien en gaan de bijen honing produceren: ze maken een nieuwe voedselvoorraad voor de komende winter.

In Sri Lanka is het klimaat heel anders, en daar gedragen de honingbijen zich ook anders. Wil je meer weten over het imkeren in Sri Lanka? Lees hier verder! 

Imkeren in Sri Lanka

de imker van de toekomst

 Wat doet Sampath?

 

Geschreven door:

Aukelien Wierenga